NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NA TEMAT ZAMÓWIEŃ NA GRĘ CYBERPUNK 2077 ZŁOŻONYCH W SKLEPIE CDP

Czy otrzymam zamówiony przeze mnie w sklepie cyberpunk.sklep.pl egzemplarz Cyberpunk 2077 na premierę?

Każda osoba, która złożyła i opłaciła zamówienie na grę Cyberpunk 2077 w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl), otrzyma swój egzemplarz, bez względu na wybraną edycję. Zamówienie zostanie dostarczone przez CD PROJEKT RED na wskazany przy zakupie adres.

Dlaczego skontaktował się ze mną syndyk CDP?

Syndyk został powołany w toku postępowania upadłościowego firmy CDP sp. z o.o., która była dystrybutorem gry Cyberpunk 2077. Obowiązkiem syndyka jest zabezpieczenie masy upadłościowej po spółce oraz spłacenie jej wierzycieli. W świetle przepisów prawa upadłościowego wierzycielami są również osoby, które w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl) kupiły grę Cyberpunk 2077 w przedsprzedaży. Zgodnie z przepisami syndyk musi poinformować wszystkich wierzycieli o możliwości wzięcia udziału w postępowaniu upadłościowym. Dlatego też osoby, które dokonały zakupu gry Cyberpunk 2077 w sklepie CDP otrzymują powiadomienia o możliwości złożenia wierzytelności i uczestnictwa w procesie podziału masy upadłościowej po CDP.

Czemu informacje podawane przez syndyka i zapewnienia ze strony CD PROJEKT RED różnią się?

W swoich działaniach jesteśmy niezależni od syndyka CDP, którego obowiązkiem jest zabezpieczenie masy upadłościowej po spółce CDP i spłacenie jej wierzycieli. Jako podmiot niezależny nie mamy wpływu na przebieg postępowania upadłościowego.

Nasze gwarancje dotyczące dostarczenia gry osobom, które dokonały jej zakupu w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl) wynikają z porozumienia, jakie zawarliśmy z CDP w styczniu 2020 roku. Niezależnie od wyniku rozmów, które obecnie prowadzimy z syndykiem i które mają na celu wypracowanie wspólnego stanowiska, ze swojej strony mamy zamiar zrealizować obowiązki przyjęte przez nas w porozumieniu zawartym z CDP.

Czy muszę podejmować dodatkowe działania, aby otrzymać grę kupioną w sklepie CDP?

Osoby, które zamówiły grę Cyberpunk 2077 w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl) i chcą, aby ich zamówienie zostało zrealizowane, nie muszą podejmować żadnych dalszych działań w sprawie — otrzymają grę na premierę, na adres podany w zamówieniu, niezależnie od pisma wysyłanego przez syndyka CDP.

Jak mogę sprawdzić status swojego zamówienia?

Aby sprawdzić status swojego zamówienia, zachęcamy do kontaktu pod adresem zamowienia_pl@cyberpunk.net.

Jak mogę sprawdzić lub zmienić adres do wysyłki zamówionej gry?

W celu sprawdzenia lub zmiany adresu, na który CD PROJEKT RED powinien wysłać grę zamówioną w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl), prosimy o kontakt pod adresem zamowienia_pl@cyberpunk.net.

Czy mogę anulować swoje zamówienie? Czy dostanę zwrot kosztów od CD PROJEKT RED?

Każda osoba, która chciałaby anulować swoje zamówienie złożone w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl) na grę Cyberpunk 2077 i otrzymać zwrot pieniędzy, ma do tego prawo. W tym celu proponujemy zawarcie z nami umowy przejęcia długu CDP w upadłości, jaki firma ma wobec osób, które kupiły w sklepie grę Cyberpunk 2077. To pozwoli nam dokonać zwrotu pieniędzy zgodnie z literą prawa.

W sprawie szczegółów i dokonania formalności, prosimy o kontakt pod adresem zamowienia_pl@cyberpunk.net.

Dlaczego CD PROJEKT RED wziął na siebie obowiązek dostarczenia gry osobom, które kupiły grę Cyberpunk 2077 w sklepie CDP?

Jako twórcom gry zależy nam przede wszystkim na dobru graczy i chcemy, by każda osoba dotknięta zaistniałą sytuacją otrzymała swój egzemplarz gry Cyberpunk 2077 na premierę. Dlatego przejęliśmy odpowiedzialność za dostarczenie gry wszystkim, którzy dokonali zakupu i opłacili swoje zamówienia na grę Cyberpunk 2077 w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl), bez żadnych dodatkowych kosztów i formalności z ich strony.

W przeciwnym razie — gdybyśmy nie przejęli na siebie zobowiązania do dostarczenia gier — żadna z osób, które kupiły grę Cyberpunk 2077 w sklepie CDP, nie otrzymałaby zamówionego egzemplarza. Nie bylibyśmy również w stanie zagwarantować, że osoby te mogłyby otrzymać zwrot pełnej kwoty za niezrealizowane zamówienia (ostateczna wysokość rekompensaty możliwej do uzyskania w toku postępowania upadłościowego będzie wynikać z wysokości masy upadłościowej oraz liczby wierzycieli uczestniczących w postępowaniu).

Czy powinienem składać pismo, o które prosi syndyk? Czy mogę jednocześnie wziąć udział w postępowaniu upadłościowym i otrzymać grę na premierę?

Jako podmiot niezależny od postępowania upadłościowego, nie możemy udzielać w tym zakresie porad prawnych, ale oczywiście każdy, kto zechce samodzielnie brać udział w postępowaniu upadłościowym CDP, ma do tego prawo.

Zwracamy jedynie uwagę, że wzięcie udziału w tym postępowaniu nie jest obowiązkowe. Naszym zdaniem, przed zgłoszeniem swojej wierzytelności w postępowaniu warto uzyskać informację, czy takie działanie faktycznie gwarantuje zwrot wszystkich pieniędzy, jak długo trzeba będzie czekać na ten zwrot i czy zgłoszenie wierzytelności nie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów postępowania.

Nasze gwarancje i zobowiązanie do dostarczenia egzemplarzy gry Cyberpunk 2077 zakupionych w przedsprzedaży w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl) są niezależne od postępowania upadłościowego po spółce CDP.

Czy otrzymana na premierę gra będzie darowizną, od której należy odprowadzić podatek?

Wszystkie egzemplarze gry Cyberpunk 2077, które zostały zakupione i opłacone w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl), zostaną dostarczone zgodnie z umową. CD PROJEKT RED dostarczy je w zastępstwie CDP. W związku z tym, gra zakupiona i opłacona w przedsprzedaży nie jest darowizną.

Skąd CD PROJEKT RED posiada moje dane i wie, na jaki adres wysłać grę?

Wraz z porozumieniem zawartym z CDP przejęliśmy odpowiedzialność za dostarczenie gry osobom, które kupiły i opłaciły swoje zamówienie na grę Cyberpunk 2077 bezpośrednio w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl). W ramach porozumienia zawarte zostały również postanowienia, na mocy których i w zgodzie z obowiązującym unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) otrzymaliśmy od CDP kompletny wykaz zamówień ze strony cyberpunk.sklep.pl. Bez posiadania wyżej wymienionych danych dostarczenie gry byłoby niemożliwe.

W celu sprawdzenia poprawności swoich danych lub chęci ich zmiany, prosimy o kontakt pod adresem zamowienia_pl@cyberpunk.net.

Czy w przypadku zamówienia złożonego na grę Cyberpunk 2077 w wersji fizycznej w innym sklepie dotyczy mnie sytuacja związana z postępowaniem upadłościowym CDP?

Zaistniała sytuacja dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w sklepie CDP (cyberpunk.sklep.pl).

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas na zamowienia_pl@cyberpunk.net