Aktualizacja 2.1 — funkcje dostępności

W Aktualizacji 2.1 dodamy do ustawień gry nową zakładkę „Dostępność”, która pozwoli graczom z łatwością dostosować dostępność gry. Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji, które będzie można znaleźć w nowej sekcji. Na początku prezentujemy funkcje obecnie dostępne w grze (aktualizacja 2.02), a następnie opcje, które zostaną dodane do Cyberpunka 2077 i Widma wolności wraz z Aktualizacją 2.1. Należy pamiętać, że nowa zakładka będzie dostępna tylko po Aktualizacji 2.1.


Tryby dla daltonistów


Dostępne są trzy tryby dla daltonistów:

 • Protanopia


 • Deuteranopia


 • Tritanopia


Napisy


Gracze mogą włączyć napisy kinowe, radiowe i napisy nad głowami postaci. Napisy kinowe wyświetlają się na dole ekranu, podczas gdy napisy nad głowami wyświetlają się w tle nad postaciami niezależnymi.


Rozmiar tekstu i napisów nad głowami


Ta opcja pozwala graczom dostosować rozmiar napisów kinowych, radiowych i napisów nad głowami w celu poprawy czytelności. Gracze mają do wyboru sześć opcji rozmiaru tekstu i pięć opcji rozmiaru napisów (od 32 do 62).
Przezroczystość tła


Suwak, za pomocą którego można dostosować krycie tła napisów kinowych, poprawiając widoczność napisów.
Pomoc w celowaniu


Ustawienia te zwiększają stopień, w jakim gra wspomaga gracza podczas celowania. Istnieją trzy oddzielne ustawienia pomocy w celowaniu: w walce wręcz, walce w pojazdach oraz walce dystansowej.


Poziomy:

 • Walka dystansowa: wył./nieznaczna/standardowa/zasadnicza.
 • Walka wręcz: wył./nieznaczna/standardowa.
 • Walka w pojazdach: wł./wył.

Przeskocz na cel


Przełącznik umożliwiający przeskakiwanie na cel podczas celowania z broni palnej.


Dodatkowe ruchy kamery


To ustawienie umożliwia redukcję dodatkowych ruchów kamery, co może pomóc w ograniczeniu symptomów choroby lokomocyjnej.


Kołysanie broni


Przełącznik, który pozwala zdecydować, czy kołysanie broni będzie odzwierciedlone ruchem kamery, czy pozycją broni.


Wibracje kontrolera


Pozwala dostosować graczowi natężenie wibracji kontrolera.


Kropka na środku ekranu


Po włączeniu tej opcji na środku ekranu pojawi się kropka, która może pomóc w ograniczeniu symptomów choroby lokomocyjnej.Efekty haptyczne interfejsu


Przełącznik umożliwiający wyłączenie efektów haptycznych podczas interakcji z interfejsem.


Funkcje nadchodzące w aktualizacji 2.1


Większe czcionki


Przełącznik zmieniający niektóre rozmiary czcionek w interfejsie. Ta zmiana wpłynie przede wszystkim na:

 • Większość opisów
 • Większość ustawień na ekranie
 • Podpowiedzi na ekranie ładowania
 • Niektóre elementy w menu wczytywania i zapisu
 • Podpowiedzi klawiszowe w prawym dolnym rogu ekranu
 • Nazwy kategorii w ekwipunku
 • Menu interfejsu – w tym dostępne punkty umiejętności/atrybutów nad numerami przycisków i tekstem
 • Pozycje baz danych
 • Niewielkie poprawki w dzienniku
 • Poprawki w panelu wytwarzania/ulepszania
 • Statystyki
 • Niewielkie poprawki w skanerze
 • Liczba dostępnych przedmiotów w garderobie
 • Liczba dostępnych komponentów w plecaku
 • Liczba przedmiotów – w tym przedmiotów jednorazowych, jedzenia oraz napojówLimit czasu w minigrze Hakowanie


Usuwa licznik czasu w minigrze związanej z naruszaniem protokołu.


Większe elementy interfejsu


Przełącznik, który zwiększa rozmiar interfejsu, by uczynić go bardziej czytelnym.
Usuń efekty wizualne interfejsu


Usuwa efekt aberracji chromatycznej, znany również jako „ghosting” w interfejsie. Efekt ten jest widoczny przede wszystkim na minimapie, aktualnie śledzonym zadaniu, bieżącej broni, dostępnym wyposażeniu oraz przedmiotach.
Zredukuj elementy ozdobne interfejsu


Opcja ta ukrywa elementy niepotrzebne do rozgrywki w interfejsie, aby zmniejszyć chaos i poprawić widoczność.
Usuń zniekształcenia obiektywu w interfejsie


Wyłącza efekt zniekształcenia obiektywu w interfejsie. Wpływa to głównie na menu ustawień i minimapę.
Przełączanie broni z uwzględnieniem implantów rąk


Opcja, która pozwala włączyć lub wyłączyć przełączanie implantów rąk podczas przełączania między wyposażonymi broniami.


Kontrola intensywności adaptacyjnych efektów "Trigger"


Opcja, która pozwala wyłączyć adaptacyjne efekty "Trigger" na kontrolerze DualSense oraz suwak pozwalający na dostosowanie ich intensywności.