Hotfix PC

Hotfix dla Cyberpunka 2077 jest już dostępny na PC! Między innymi, naprawia on dwa przypadki w których gra się najczęściej zawieszała (w tym, w trakcie ostatniego zadania głównego). Dodatkowo, opcja Dynamic Resolution Scaling będzie teraz stale wyszarzona po włączeniu Path Tracingu.


Aktualizacja nie zmienia wersji gry widocznej w menu głównym, jednak może wpłynąć na działanie modów.