Hotfix 1.12

Hotfix 1.12 jest już dostępny na PC.


Ta aktualizacja naprawia podatności kodu, które mogły być wykorzystane do zdalnej egzekucji kodu (w tym poprzez zapisy gry):

  • Poprawiono błąd związany z przepełnieniem buforu.
  • Usunięto/zastąpiono pliki DLL bez ASLR-u.